Welcome!

Contoh Karangan UPSR: PERPUSTAKAAN GEDUNG ILMU, by Haznita Sofia bt Ismail ( ",)
Contoh Karangan UPSR
Name:Haznita Sofia bt Ismail ( ",)
Title:PERPUSTAKAAN GEDUNG ILMU
2009-01-30 12:44
Perpustakaan ialah gedung ilmu.Pwrpustakaan diwujudkan untuk maengumpul bahan-bahan yang dapat mamberikan pengetahuan yang luas kepada individu yang mengunjunginya.Setiap sekolah di negara ini pasti menyediakan sebuah perpustakaan.    

Mengunjungi perpustakaan banyak memberikan kebaikan untuk orang ramai.Hal ini kerana di perpustakaan terdapat pelbagai bahan bacaan yang penting untuk semua orang dan rujukan seperti buku,suratkhabar,majalah dan novel serta lain-lain lagi.

Di perpustakaan,pengunjungya dilarang membuat bising.Keadaan ini mewujudkan suasana yang tenang dan sesuai untuk menjadikan pusat mengulag kaji pelajaran yang dipelajari.

Buku-buku rujukan dan pelajaran banyak terkandung di sini.Oleh yang demikian,perpustakaan dapat membantu pelajar,terutamanya murid yang akan menduduki peperiksaan untuk dijadikan buku tersebut sebagai bahan bacaan untuk mengulag kaji.

Di samping itu, pelajar dapat menggunakan bahan-bahan audio visual seperti telivision,radio dan komputer untuk menambahkan kefahaman dan mendalami sesuatu tajuk.

Perpustakaan sememangnya memberikan ilmu pengetahuan.Oleh itu,perpustakaan perlu digunakan dengan sebaik-baik mungkin oleh pelajar-pelajar sekolah untuk mendapatkan ilmu
 

Submit a comment:

Name